ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)
Slide item 1

Рекламирайте чрез нас!

тел.: 066 80 44 00

Slide item 2

Рекламирайте чрез нас!

тел.: 066 80 44 00

Slide item 3

Рекламирайте чрез нас!

тел.: 066 80 44 00

Slide item 4

Рекламирайте чрез нас!

тел.: 066 80 44 00

Slide item 5

Рекламирайте чрез нас!

тел.: 066 80 44 00

Slide item 6

Рекламирайте чрез нас!

тел.: 066 80 44 00

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

tombola n28irl1. Ежемесечна томбола на билети в градския транспорт.

Започва на 1-во число на месеца, завършва на последно число. Наградите се теглят в първия работен ден на следващия месец от комисия в тричленен състав, определена със заповед на Управителя на дружеството.

Бланката за участие се взема от шофьора на автобуса при поискване. В бланката се попълва номер на закупения билет. На една бланка се попълва само един номер билет. Билетът се пази до изтеглянето на наградите. Всеки пътник може да участва в томболата с всеки закупен билет при пътуване, без ограничение. Попълнената бланка се пуска в кутия поставена на входа на общината или в кутия поставена на гише „Ръководител движение“ на Автогара Габрово.

За спечелената награда участникът се уведомява със списък, поставен на гише „ Ръководител движение“ и в „Часът на Габрово“.

Наградата е 1 безплатна месечна карта за пътуване, за всички линии.

Тегли се 1 брой награда.

2. Томбола на всеки 3 месеца при закупуване на карти за градския транспорт за всеки месец.

Започва на 1-во число на месеца, завършва на последно число на третия месец. Наградите се теглят в първия работен ден на четвъртия месец от комисия в тричленен състав, определена със заповед на Управителя на дружеството.

Бланката за участие се взема от касиер на каса „КАРТИ“ при поискване.

В бланката се попълват номер на закупената карта. На една бланка се попълва само един номер на карта. Картата се пази до изтеглянето на наградите. Всеки потребител на услугата може да участва в томболата с всяка закупена карта за пътуване в градския транспорт, без ограничение. Попълнената бланка се пуска в кутия поставена на гише „КАРТИ“ на Автогара Габрово.

За спечелената награда участникът се уведомява със списък, поставен на гише „КАРТИ“ и в „Часът на Габрово“.

Наградата е  безплатна месечна карта за пътуване, за всички линии.

Теглят се 3 броя награди.

3. Ежемесечна томбола на билети в междуградския транспорт.

Започва на 1-во число на месеца, завършва на последно число. Наградите се теглят в първия работен ден на следващия месец от комисия в тричленен състав, определена със заповед на Управителя на дружеството.

Бланката за участие се взема от касиер на каса „БИЛЕТИ“ при поискване. В бланката се попълват номер на закупения билет/касов бон/. На една бланка се попълва само един номер билет/касов бон/.В томболата могат да участват само пътници, закупили билети по маршрутите, изпълнявани от „Общински пътнически транспорт“ Габрово.  Билетът /касовият бон/ се пази до изтеглянето на наградите. Всеки пътник може да участва в томболата с всеки закупен билет/касов бон/ при пътуване, без ограничение. Попълнената бланка се пуска в кутия поставена на гише „ БИЛЕТИ“ на Автогара Габрово.

                                     

За спечелената награда участникът се уведомява със списък , поставен на гише „БИЛЕТИ“ и в „Часът на Габрово“.

Наградата е едно безплатно пътуване по направление на билета, с който са участвали.

 

Теглят се 3 броя награди. 

Томболите започват от 01.03.2021г.