ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

 

 ИЗИСКВАНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


ОБРАЗЦИ


ПРОТОКОЛ


ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1


ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ВНОСКА ЯНУАРИ


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ВНОСКА ЯНУАРИ


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ВНОСКА - ФЕВРУАРИ


 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ВНОСКА - ФЕВРУАРИ


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ВНОСКА - МАРТ


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ВНОСКА - МАРТ


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ВНОСКА - АПРИЛ


 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ВНОСКА - АПРИЛ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ВНОСКА - МАЙ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ВНОСКА - МАЙ