ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

„Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 20,60 кв.м., находящо се на перона на Автогара Габрово, магазин за продажба на пакетирани хранителни стоки, начална конкурсна цена 295.00 лв., срок за подаване на заявленията до 15.00 часа на 25.01.2016г. за първа дата и до 13.30 часа на 28.01.2016г. за втора дата. Дата на провеждане на конкурса 26.01.2016г. от 14.00 часа в стая 304 на етаж 3, в административната сграда на Автогара Габрово,ул.”Стефан Караджа”№2, втора дата за провеждане на конкурса, ако няма избран участник на първата дата, 28.01.2016г. от 14.00 часа.

Конкурсните условия са посочени в конкурсната документация, която може да се закупува до 15.00 часа на 22.01.2016г. за първа дата и до 15.00 часа на 27.01.2016г. за втора дата.

Поради нарушение на чл.87, ал.1, т.6 от  НРПУРОИ, „Общински пътнически транспорт” ЕООД прекратява процедурата по провеждане на публичен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за магазин за хранителни стоки – 20.6кв.м. На закупилите конкурсна документация в касата на дружеството или по банков път ще бъдат възстановени депозираните суми.

„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за магазин за хранителни стоки – 20.6 кв.м, находящо се на Автогара Габрово. Задължителните условия за участие в конкурса са посочени в конкурсната документация. Срокът за приемане на предложения за участие в публично оповестения конкурс с тайно наддаване е 12.01.2016г. до13.30 часа. Справки, информация и закупуване на конкурсна  документация  за участие се получават в стая 304 в административната сграда.”