ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 1

„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово, обявява публичен търг с тайно наддаване за: Отдаване под наем на три паркоместа на автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници, намиращи се зад контролно-пропусквателния пункт на автогара Габрово на 28.11.2016г. от 11.30 часа, с втора дата 30.11.2016г. от 11.30 часа. Документацията за търга се закупува и получава в административната сграда на дружеството, стая 304.”


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 2

„Общински пътнически транспорт” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.11.2016 г., от 12.00 часа, с втора дата 30.11.2016г. от 12.00 часа за отдаване под наем на помещения за склад на първи етаж в административната сграда на дружеството. Документацията за търга се закупува и получава в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.”