Съобщение нови цени карти

6"Общински пътнически транспорт" ЕООД Габрово предоставя за информация на своите клиенти Решение №22/08.02.2023г. на ОС Габрово.

 Съобщение нови цени карти