ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОФИС

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.08.2023г., втора дата 17.08.2023г., за отдаване под наем на помещение за офис на Автогара Габрово.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.