ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПАРКОМЕСТА ЗА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ

„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три паркоместа на автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници, на 04.12.2023г., втора дата 06.12.2023г. Документацията за търга се закупува и получава в административната сграда на дружеството, стая 304.”