Публичен търг с тайно наддаване

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.03.2024г., втора дата 14.03.2024г., за отдаване под наем на: 1. Помещение за офис на Автогара, 30 кв.м.; 2. Помещение за офис на Автогара, 11 кв.м.; 3. Кафе закусвалня на Автогара; 4. Помещение за офис на Автогара, 17 кв.м.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304