ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА БАНКОМАТ

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.06.2024г., втора дата 18.06.2024г., за отдаване под наем на помещение за разполагане на банкомат, на Автогара – 4 кв.м.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.