ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОФИС И СЛАДКАРНИЦА

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.06.2024г., втора дата 18.06.2024г., за отдаване под наем на: 1. Помещение за офис на Автогара, 17 кв.м.; 2. Сладкарница – 36 кв.м., находяща се на Автогара Габрово.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.